مشخصات

موارد دیگر
ŊªŞŧªßªŋ
8 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20160822_044719.jpg IMG_20160822_044719.jpg
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ
ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !
ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !
ﻭﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ !
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ !!!...
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ !!!...
ﮐﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ..
ﭘﯿﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﯾﻢ ..
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ..
ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ
ﻭﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽتاریک ،
ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ
ﻣﯿﻤﺮﺩﯾﻢ ...

دیدگاه
1395/09/10 - 20:48 توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ
"شعور" و "معرفت"
به ماشین و محل زندگی نیست!
مهم "ذات" آدمهاست...!
و گرنه "گاو"
هم سواریش عالیه،
هم خونه وسط باغ داره،
هم اینکه لباسش 100 در صد چرم خالصه!
تازه با معرفتم هست....
بجای "من" میگه "ما"...!


دیدگاه
1395/09/10 - 19:50 توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ


آنها که موهای صاف دارند
فر می‌زنند
و آنها كه موی فر دارند
موی‌شان را صاف می‌كنند

عده‌ای آرزو دارند خارج بروند
و آنها كه خارج هستند برای وطن دلشان لك زده و ترانه‌ها می‌سُرايند

مجردها می‌خواهند ازدواج کنند
متأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند...

عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند
و عده‌ای ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند...

لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ چاق بشوند
و چاق‌ها همواره حسرت لاغری را می‌كشند

شاغلان از شغلشان می‌نالند
بیکارها دنبال همان شغلند

فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند
ثروتمندان دغدغه‌ی نداشتن صفا و خون‌گرمیِ فقرا را دارند...

افراد مشهور از چشم مردم قایم می‌شوند مردم عادی می‌خواهند مشهور شده و دیده شوند

سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می‌کنند...


و هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است:

"قدر داشته‌هایت را بدان
و از آنها لذت ببر"

قانونهای ذهنی می‌گویند خوشبختی یعنی "رضایت"

مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر،

مهم این است که از همانی که داری راضی باشى

آن‌وقت ”خوشبختی”...

دیدگاه
1395/09/7 - 20:19 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ
بخند حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستند حتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند بخند حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند حتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد بخند حتی اگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ریزش باشد حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است بخند حتی اگربغض های آجری سقف کوتاه دلت را زیرآوار درد خرد کرده است بخند حتی اگر آخرین بهارت باشد آخرین آرزوهایت بخند حتی اگر سایه دیگر ازخورشید پیروی نکند آسمان بوی دودبگیرد عشق کپک بزند شعربوی نا بدهد بخند حتی اگر لبخند،تنها نقاب روی صورتت باشد بخند حتی اگر

3 دیدگاه
1395/09/2 - 22:15 توسط موبایل · ۱ موافق

3 دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ
☘داستان کوتاه

ﻋﮑﺎﺱ: ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﻮ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﮐﻮﻟﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ
ﭘﺴﺮ: ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻤﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﻮ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ عجله ﺩﺍﺭﻡ
همه میتونن ادعای آدم بودن بکنن ولی هر کسی نمیتونه آدم باشه؛ دنیای ما اینچنین است!!!

دیدگاه
1395/09/2 - 21:52 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
ŊªŞŧªßªŋ
به جای خوندن مطالب چرت و پرت اینو بخونید 2 کلمه چیزی یاد بگیرید.


روزی میرزاکریم آقا بزرگ خان از شاگردان محمدجواد دارخانی به سفارش محمد تقی عبدالهی اصفهانی به همراه آقا میرزامحمد محمدزاده کریم آبادی معروف به میرزاخان و حاج جعفرسبحان ملکی معروف به ملک الخان، خدمت استاد حاج آقا عبدالکریم ابوحجازی معروف به معین العبادی شرف حضوریافتند، ایشان تشریف نداشتند،
همگی برگشتند !!!

4 دیدگاه
1395/09/2 - 21:48 توسط موبایل · ۱ موافق ۱ مخالف

4 دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
IMG_20160822_044719.jpg ŊªŞŧªßªŋ
من هیچ دوستی نمیخواهم..
نیاز ندارم کسی نوازشم کند..
نگرانم شود..
دلسوزم باشد..
دوستم داشته باشد..
به حرفهایم گوش دهد..
و هیچوقت تنهایم نگذارد..
وقتی همه ی اینها در تو خلاصه شده اند..
مرسی از بودنت خـــدایــــم!

2 دیدگاه
1395/09/2 - 21:46 توسط موبایل · ۱ موافق

2 دیدگاه
ŊªŞŧªßªŋ
IMG_20160822_044719.jpg ŊªŞŧªßªŋ
من هیچ دوستی نمیخواهم..
نیاز ندارم کسی نوازشم کند..
نگرانم شود..
دلسوزم باشد..
دوستم داشته باشد..
به حرفهایم گوش دهد..
و هیچوقت تنهایم نگذارد..
وقتی همه ی اینها در تو خلاصه شده اند..
مرسی از بودنت خـــدایــــم!

دیدگاه
1395/09/2 - 21:46 توسط موبایل ·

دیدگاه

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو