مشخصات

موارد دیگر
مهرابه
298 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_۲۰۲۰۰۱۲۷_۱۶۵۲۲۹.jpg IMG_20190822_154216.jpg 1539463434907FLG3bl.jpg IMG_۲۰۱۷۰۹۲۵_۱۱۲۷۵۸.png
مهرابه
مهرابه
نیاز دارم از همهمه ها دور بشوم...
هوای تازه نفس بکشم ...
و‌ آب زلال بنوشم...
می‌خواهم بر‌لبه ی سکویی قدیمی بنشینم...
و به صدای سکوت گوش بدهم ...
و یادم بیاید که هنوز زیبایی در دنیا هست....


مهرابه
مهرابه
همه ی ما فقط دو نوع شب در زندگی مان داریم؛
شبی که می‌خواهیم زودتر صبح شود و شبی که هیچگاه دوست نداریم به صبح برسد.
و مرز بین اینها تنها یک "او" ست که بستگی دارد مانده باشد،
یا رفته باشد.

مهرابه
مهرابه
°
چه درهم پیچ و
گره خورده است درونم..!

مهرابه
مهرابه
بعضیا با آدم‌ مثه آهنگ رفتار میکنن ،اولش خیلی دوسش دارن روز و شب بهش گوش میدن،چند وقت بعدشم حذفش میکنن

مهرابه
مهرابه
چه لذّتی دارد از فردای نیامده نترسیدن

مهرابه
مهرابه
اونجایی که نیازی نمیبینی
واسه هیچ چیزی
قسم بخوری ،
اونجا رو دوست دارم{-29-}

مهرابه
IMG_۲۰۲۰۰۱۲۷_۱۶۵۲۲۹.jpg مهرابه
...

مهرابه
مهرابه
Isn't it funny how day by day nothing changes, but when you look back, everything is different?

خنده دار نیست که چطور روز‌ به‌ روز هیچ چیز تغییر نمیکنه ولی وقتی به عقب نگاه میکنیم همه چیز فرق کرده؟

مهرابه
مهرابه
گاهی سکوت میکنی
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی ...

گاهی سکوت میکنی ،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری ...

سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض !

اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه ؛ و این یعنی همون حس تنهایی !


مهرابه
مهرابه
‏اینکه هیچکی نیس که وقتی باهاش حرف میزنم همه غمام یادم بره،
عمیقا غمگین ترم میکنه.

مهرابه
مهرابه
°•°•

در کویِ تو معروفم و از روی تو محروم
گرگِ دهن‌آلوده‌ی یوسف نَدریده...

.

مهرابه
مهرابه
.
شب که میشه تازه میفهمم چقدر مُرده ام ..
.

مهرابه
مهرابه
‏خسته‌شدن طبیعیه
ولی خسته‌موندن
واقعا طبیعی نیست ....

مهرابه
مهرابه
To someone means to see them as God intended them.

یک نفر یعنی دیدن اون به همان صورتی که خدا خواسته است.

مهرابه
مهرابه
‏چرا کشتیش؟
‏پاییز شروع شد باز ورداشت یه برگ گرفت جلو صورتش گذاشت پروفایل
{-160-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15