مشخصات

موارد دیگر
ممد آقا ✅
30 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
من حریف جذبه چشم تو هرگز نیستم ...

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
همدم دور به من ..
مثل تن من نزدیک ....

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
بال پرواز من دربدر عاشق باش

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
ای تو هم بغض هنوز
از من و ما عاشقتر
ای تو از خاصیت عاطفه پیغام اور

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
نکند اندوهی
سر رسد از پس کوه ... {-75-}

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
بازی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ داره

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
عجب !!

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
تو حصار بغلت
زندگی به کاممه
همه چیت ماله منه سندش بناممه
وقتی میخندی برام
خونه آفتابی میشه
گلدونا گل میکنن آسمون آبی میشه
گلایه نسترنو بذار پشته پنجره
زل بزن تویه چشام تا دلم ضعف بره
دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
می خندم
ساده می گیرم
ساده می گذرم
دلخوشم و
از هفت دولت آزادم

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
از ترحم تا مروت
از مدارا تا وفا

هر چه را کردم طلب،
دیدم ز عالم رفته است...


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
نزار که
درد برسه به استخون خورد بشه
نزار که
یه شمع کوچولو تو مسیرت نور بشه

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
تو این دنیا، تو این عالم
میون این همه آدم
ببین من، دل به کی دادم
به اون کس که ...
نمیخوادم…

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
هرچ کنی بکُن
نکُن ترک من ای نگار من ...

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
@f-fatemeh
تو نبودی
شمعدونیارو کی اب میداد
تو نبودی
کی پستا رو لایک میکرد ؟ :)

صفحات: 1 2 3