مشخصات

موارد دیگر
MOHAMAD
2 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

www.rahafun.com-ax-mashin-sport-irani-30.jpg
MOHAMAD
www.rahafun.com-ax-mashin-sport-irani-30.jpg MOHAMAD
عکس

MOHAMAD
MOHAMAD
خدایا ......
همه از تو می خواهند بگیری
اما ،من از تو می خواهم بگیری..
خستگی ،دلتنگی و غصه ها را
از لحظه لحظه روزگار آنهایی که دوستشان داریم

دیدگاه
1396/03/15 - 11:58 ·

دیدگاه

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو