حـس نـویـس . . .

گروه عمومی · 10 کاربر · 1818 پست
سکوت شب
new-taraneh-graphy-7.jpg سکوت شب
{-125-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-6.jpg سکوت شب
{-122-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-5.jpg سکوت شب
{-114-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-4.jpg سکوت شب
{-90-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-3.jpg سکوت شب
:باهم

سکوت شب
new-taraneh-graphy-2.jpg سکوت شب
{-99-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-1.jpg سکوت شب
{-85-}

سکوت شب
10531509582516052419.jpg سکوت شب
{-90-}

سکوت شب
سکوت شب
ناگهان دلت می گیرد...
حرف منت نیست اما صد برابر پس گرفت گردش دنیا
خوشا جانی! که جانانش تو باشی
تو تنها دعای قشنگ منی
دلم برایت تنگ شده...
نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود
خواستم بعد تو برگردم به خودم , خودم نبودم...
پدرم همه ی وجودمه...
از نگاهت میشه فهمید تو به من علاقه داری
خدایا کمی آرامش...

سکوت شب
نیمکت.jpg سکوت شب
{-128-}

سکوت شب
متن-غمگین-دلتنگی-دوری.jpg سکوت شب
{-96-}

سکوت شب
عکس-نوشته-دخترانه-زمستانی-4.jpg سکوت شب
{-76-}

سکوت شب
اشعار-قیصر-امین-پور-3.jpg سکوت شب
:باهم

سکوت شب
اشعار-قیصر-امین-پور-5.jpg سکوت شب
{-69-}

سکوت شب
پروفایل-غمگین-پسرانه-1.jpg سکوت شب
{-42-}

صفحات: 9 10 11 12 13

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو