مشخصات

موارد دیگر
Hana
62 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1464278124347797_thumb.png cdn.wisgoon.com.jpg 1481272932929464_thumb.jpg 1483978914290421_thumb.jpg
Hana
cdn.wisgoon.com.jpg Hana
{-27-}{-27-}{-27-}

Hana
1481272932929464_thumb.jpg Hana
اگ همـه دنیـااامـ بهت صُبـح بِ خیـر بگـن 8-) اُونی کِ بـاااید اگِ یِ روز نبـاشه , اصـن روزت بِ خیـر نیسـت کِ ., ♣

Hana
Hana
می نویسـمـ مـنِ عاشـق فقـط از قصـه تــو ..

در غـزل های مـن افسـانه شـدن را بلـدی ؟! .,

❀◠‿◠❀

Hana
Hana
دردمنـدِ عشـق را ..
دارو بِ جـز دیــدار چیسـت ؟! ., ❤

Hana
Hana
حکـایت عجیبـی ست .. بِ شـب کِ می رسیـمـ , دردهایـمـان بِ روز می شـود .,

Hana
1483978914290421_thumb.jpg Hana
[ مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم ]

Hana
1473261369840781_thumb.jpg Hana

Hana
Hana
تک تک ثـانیه هـایی کِ تــو را کمـ دارمـ .. ساعتـمـ درد , دلـمـ درد , جهـانمـ درد است .,♥

Hana
Hana
یـک عمـر بِ چشمـان تـو مـن فــال گـرفتـمـ ., ❤

Hana
1478853031401544_thumb.jpg Hana
{-41-}

Hana
Hana
‏شاید باور نکنید ولی هرکاری رو که اولش گفتم شیطونه میگه و شروع کردم خیلی پر برکت بود... -ـــــــــــــــــــ-

Hana
Hana
آدمای عجیبی هستیم !
از محبت های یکی فرار میکنیم
خودمونو پرت میکنیم زیر غرور یکی دیگه...‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌-ــــــــــــــــــــــــ-

Hana
Hana
آدمایی که توی نوشتن خوبن توی حرف زدن همیشه ضعیفن-ــــــــــــــــــــ-

Hana
Hana
چرا استیکرا اینقد سختن -ـــــــــــــــــــــ- حال ندارم عدد حفظ کنم -ـــــــــــــــــــ-

Hana
Hana
‏من همونم که هر وقت ۳تایی میریم بیرون تو پیاده رو میوفتم پشت اون دوتا -ــــــــــــــ-

صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو