لب ترکن آقاجان ...

مشخصات

موارد دیگر
وجیهه سادات
30 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(29 کاربر)

بازدیدکننده

reputation-beautiful-about-god.jpg 88478217228813025051.gif 1000000.jpg 0.083006001381759213_jazzaab_ir.jpg
وجیهه سادات
reputation-beautiful-about-god.jpg وجیهه سادات
{-47-}
احساس میکنم خیلی به خدا نزدیک شدم!!!!
{-52-}

وجیهه سادات
وجیهه سادات
{-17-}{-28-}{-31-}{-40-}{-38-}{-47-}
امروز جواب کنکورم میااااااااااد {-109-} برام دعا کنیییییییین{-118-}
{-52-}{-59-}{-63-}{-108-}

وجیهه سادات
وجیهه سادات
هیچکس نفهمید که خدا هم تنهاییش را فریاد میکشد

(( قــــــل هـــوالله احـــــد ))

وجیهه سادات
وجیهه سادات
ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند

و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند.

تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است

پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه دریای دور و برمان.

وجیهه سادات
وجیهه سادات
این روزها به جای «شرافت» از انسان ها

فقط «شر» و «آفت» می بینی !

حسین پناهی

وجیهه سادات
وجیهه سادات
تنهایی را بلندترین شاخه درخت بهتر میفهمد..

انگار هرچه بزرگتر میشویم تنهاتریم...

به راستی خدا از تنهایی بزرگ است یا از بزرگی تنهاست

وجیهه سادات
وجیهه سادات
من نمی دانم

که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست.

و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

واژه ها را باید شست .

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.

چترها را باید بست.

زیر باران باید رفت.

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.

دوست را، زیر باران باید دید.

عشق را، زیر باران باید جست.

زیر باران باید بازی کرد.

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی ،

زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون”است

وجیهه سادات
وجیهه سادات
اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد!

ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟!

وجیهه سادات
وجیهه سادات
چرا نمیتونم حسابمو حذف کنم؟
میگه رمز بدین. کجا رمز بدم آخه؟

وجیهه سادات
وجیهه سادات
بار خدایا ...
از کوی تو بیرون نرود پای خیالم ..
نکند فرق به حالم ..
چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی ..
نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی .
{-137-}

وجیهه سادات
وجیهه سادات
اگر شما یک سیب داشته باشید و من هم یک سیب ..
و سیب ها را با هم عوض کنیم،
هر دومان همچنان یک سیب داریم....
اما اگر شما یک ایده داشته باشید
و من هم یک ایده ...

اگر ایده هایمان را با هم عوض کنیم،
آنگاه هر کدام از ما دو ایده دارد....

جورج برنارد شاو

وجیهه سادات
وجیهه سادات
دانشجویی به استادش گفت:
استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟

دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید!

وجیهه سادات
وجیهه سادات
دقت کردین امروز چقد فاز خدا گرفتم؟؟؟!!!!{-30-}
خوشحالم امروز {-7-}{-11-}

وجیهه سادات
88478217228813025051.gif وجیهه سادات
خدا را گفتم
بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ابرهایش برای تو
دریا برای من موج هایش برای تو
ماه برای من خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..
من هم برای تو

وجیهه سادات
1000000.jpg وجیهه سادات
خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

صفحات: 1 2