ســـرایی را که صاحـب نـیســـتــ..ویرانـی ســـت معمارشــ.. دلِ بـی عشــق،میگـردد خراب آهســـتــه آهســـتــه..

مشخصات

موارد دیگر
LOEY♡
1300 پست

دنبال‌کنندگان

(36 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

20191114_200927.jpg ۲۰۱۹۰۹۱۸_۰۰۳۱۲۵.jpg ۲۰۱۹۰۸۱۵_۱۲۰۳۳۳.jpg ۲۰۱۹۰۸۲۴_۱۴۵۱۳۰.jpg

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.