میخندم ...!ولی فک نکنم از ته دلم باشع(: #الهه_جون

مشخصات

موارد دیگر
girlتنهآ
625 پست

دنبال‌کنندگان

(18 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

fb35eac2-3735-400f-8c83-3dd5cf416320.png 1053500x495_1512555447721821.jpg Photo-by-heavy-phase-20.jpg photo_2018-05-16_00-42-59.jpg
girlتنهآ
girlتنهآ
[لینک]

girlتنهآ
girlتنهآ
عاقا ینی چی من از صبح نبودم...ن پیامی ن رخدادی...هیچیییییییییییییییی:تهوع
الانم ک هیچی....چشتون نزنن اینقد فعالین انلاینا....:حلما:عصبی
ب خودتونم بگیرید اه:زبون:خشمگین

girlتنهآ
girlتنهآ
چ خلوت

girlتنهآ
girlتنهآ
امشب بارون میاد...خیلی زیاد
میگن زیر بارون هر دعایی بکنی مستجاب میشه
منم تورو از خدا خواستم:)

girlتنهآ
girlتنهآ
چقدر استقبال.....خوش امد گویی.....شرمنده شدم{-15-}{-15-}

girlتنهآ
girlتنهآ
سلام...من عضو جدیدم{-165-}

girlتنهآ
girlتنهآ
♡من یک دخترم♡

باتمام احساساته دخترانه؛؛

زیبایی را دوست دارم

شیطنت را دوست دارم

باتو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و...

اما....

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را...

خیییلی بیشتراز اینها دوست دارم

girlتنهآ
girlتنهآ
دختر خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !

چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود…

دلــش را کــه مــی شــکنــی،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر…

انــگار درسـتــــ شــده تــا…

روی عـشـق را کــم کــند

girlتنهآ
girlتنهآ
نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!

girlتنهآ
AKS-17.jpg girlتنهآ
...

girlتنهآ
galary-fafo-205.jpg girlتنهآ
چ اشناس جملش:گگگ:گگگ

girlتنهآ
9913-59cbabb5aa646.jpg girlتنهآ

:/

girlتنهآ
عکس-عاشقانه-71.jpg girlتنهآ

:)

girlتنهآ
sms-ashqane-hamsar-1.jpg girlتنهآ
mp:دی:لاو

girlتنهآ
girlتنهآ
بہ آہ و نالہ ڪنون دل نهاده‌ام ، چہ ڪنم
قضا ، قضاے خداست ، هر چہ بادا باد

"عبید زاڪانے"

صفحات: 6 7 8 9 10

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو