مشخصات

موارد دیگر
دیوآنه_:)
238 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1538509636819043.jpg qll8_ap_0925200137.jpg 1053500x500_1524639755339730.jpg 500x500_1451198444256999-1.jpg
دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
و پاییـز زنی ستـ
کـه تمامـِ دلش ریختـه
پایِ مردی
کـه مردش نشد-گریه میکنما-

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
حس میکنم خعلی ادم مضخرف و مسخرع ایَم

دیوآنه_:)
10531490653334989627.jpg دیوآنه_:)
{-95-}{-91-}

دیوآنه_:)
31953745_448196975622525_2263442039800594432_n.jpg دیوآنه_:)
{-7-}

دیوآنه_:)
10531518459308682049.jpg دیوآنه_:)
{-18-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
چ ساکت{-4-}{-4-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
چرا نیسی؟؟؟؟
@wolf
{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-38-}{-38-}{-38-}{-38-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-109-}{-109-}{-109-}{-109-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
اهم......بچه ها کی میتوه ی ایدی تو کلوب درست کنه...واس ی بندع خدایی موخوام....خودم بلد نبیدم..بکمکین لدفا....مرسی{-28-}{-28-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}{-163-}{-163-}{-180-}{-180-}{-180-}{-180-}{-168-}{-181-}{-181-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
سلام سلام سلاممممممممم
خعلی خوشحالممممممممم
وووووییییییی عاشقتممممم دخمل @wolf
{-11-}{-57-}{-57-}{-65-}{-65-}{-65-}{-65-}{-41-}{-41-}{-41-}{-90-}{-90-}{-90-}{-120-}{-120-}{-111-}{-111-}{-125-}{-125-}{-125-}{-132-}{-132-}{-137-}{-137-}{-137-}{-138-}{-138-}{-165-}{-165-}{-165-}{-171-}{-171-}{-171-}{-168-}{-168-}{-168-}{-180-}{-180-}{-179-}{-179-}{-203-}{-203-}{-203-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
فردا زنگ اخر ک خورد بیاین جای اموزش پروش :D :(

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
کجایی تو؟ @wolf{-195-}22

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
شبتون بخیر و چیزی{-47-}{-47-}{-47-}{-137-}{-137-}{-137-}
ب خصوص تو عزیزدل ...خوب بخوابی دخمل ممن @wolf{-171-}{-171-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
خودافظ{-110-}{-110-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
خوبین؟{-5-}{-5-}{-5-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
مثل شیری که شده عاشق چشمان شما

بی رمق کرده مرا ناز دو چشمان شما
{-1-}{-1-}{-1-}

صفحات: 6 7 8 9 10

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو