میخندم ...!ولی فک نکنم از ته دلم باشع(: #الهه_جون

مشخصات

موارد دیگر
girlتنهآ
623 پست

دنبال‌کنندگان

(18 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

fb35eac2-3735-400f-8c83-3dd5cf416320.png 1053500x495_1512555447721821.jpg Photo-by-heavy-phase-20.jpg photo_2018-05-16_00-42-59.jpg
girlتنهآ
girlتنهآ
متاسفم;
ماسفم برات ای دل ساده

متاسفم که هنوز از ساده بودنت خسته نشدی

متاسفم که هنوز یاد نگرفتی توی این دنیای پرخطر چجوری از خودت دفاع کنی

باید عوض بشی

باید تغییر کنی

باید به سنگ تبدیل بشی

این به نفع هر دوتامونه...

girlتنهآ
girlتنهآ
خسته ام;
از آدم های اطرافم

آن هایی که خودشان را دلسوز آدم نشان می دهند ولی درکش نمی کنند

آن هایی که برای دیگران تصمیم می گیرند

خسته ام از آن هایی که ادعای دوستی می کنند ولی از هزار دشمن بدترند

خسته ام از آدم های خبرچین و دروغگو

آن هایی که پشت سر آدم هزار جور حرف می زنند

خسته ام از روز ها و آدم های تکراری

خسته ام از یکنواختی زندگی

خسته ام...از خودم:)

girlتنهآ
girlتنهآ
منمـ اونـ دختریـ کهـ بهـ سختـ ترینـ مشکلاتشـ خندید ولیـ روحشـ داغونـ شد...
منمـ اونـ دختریـ کهـ شبا با آهنگـ غمگینـ و چشمایـ تر میـ خوابهـ...

منمـ اونـ دختریـ کهـ همیشهـ بهـ خاطر سادگیشـ ضربهـ خورد ولیـ هنوزمـ آدمـ نشدهـ...

منمـ اونـ دختریـ کهـ وقتیـ میـ خندهـ بقیهـ میگنـ خوشـ بهـ حالشـ هیچـ دردیـ ندارهـ...

منمـ اونـ دختریـ کهـ حالشو فقطـ خــدا میـ دونهـ...

girlتنهآ
girlتنهآ
به چشم های اشکی ام خیره شد و گفت:
میشه همیشه گریه کنی؟

با صدایی گرفته گفتم:

دوست داری گریه مو ببینی؟

گفت:

وقتی گریه می کنی دوست داشتنی تری!و هیچ کس نفهمید دلیل گریه های گاه و بی گاهم را...

girlتنهآ
42806336_510029916180214_4994058654798562973_n.jpg girlتنهآ
(:

girlتنهآ
girlتنهآ
یه ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻤﻮ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ 5 6 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﺍﻣﺲ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺮﺍﻡ ﭘﻮﻝ ﮐﻤﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺍﻻﻥ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺖ : ﺧﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﮎ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﯼ 5 6 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺟﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯽ ﻭﻟﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺗﻮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﺴﺎﺯﯼ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻨﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺮﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻟﻤﺴﺶ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ 6 ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﺎﺑﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﻮ ﺍﺏ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺳﻮﭘﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺳﻮﭖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺐ ﺧﺎﻫﺮﻡ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﺳﺮ ﺟﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺸﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺭﻩ ﺧﺎﻟﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﻪ

girlتنهآ
girlتنهآ
سرزمــین من کــسی بوســه فرانسوی بلد نـیست…

اینجا مـــث آلــمان پل عـــشق ندارد….

ازگل رز هلندی هم خبری نیستـــ…

اینجا عــشق یعنی ایــنکه

بخاطــر چشم های دور و برت

معشـوقـت را فـقط ازپشــت گوشـی بوســیده باشـی!

girlتنهآ
girlتنهآ
فاجعه یَعنے …
آنقَدر دَر تـُـ♥ــو غَرق شُده ام
که از تـَلاقے نگــــاهَم با دیگــرے ، احساس خیانَت مے کُـنَم !

دیدگاه
1397/11/3 - 15:23 ·

دیدگاه
girlتنهآ
girlتنهآ
من نه دافم
نه شاخم
نه به چشم تو آسم
نه با هر حیوونے مے لاسم
ولے خاصم
میدونے چرا؟
چون نگا هاے هرزه تو وامثال تورو نخواسم{-22-}

girlتنهآ
Screenshot_۲۰۱۹-۰۱-۲۳-۰۰-۱۵-۴۷.png girlتنهآ
خر زدن برا تو تا این موقع شب هیچ فایده‌ای نداره چون من تهش هوچی حالیم نمیشه ازت لنتی :گگگ:نگران:گگگ

girlتنهآ
girlتنهآ
bazi vaqta y joori dlt migire v yho mishkne k khdtm bsh mishkni..(:

girlتنهآ
46858675_734885230201576_6512841689797327269_n.jpg girlتنهآ
الهی بمیــرمـ برایـِ خــودم...(:

girlتنهآ
images (6).jpg girlتنهآ
تنهایی خیلی هم بد نیست
بعدِ یه رابطه فرسایشی
یه شب تنها با خودت خلوت میکنی
حرفهای روزهای آخر رو تو ذهنت مرور میکنی
همش مثل پرده سینما از جلوی چشمت میگذره.

girlتنهآ
fatemeh-zahra-7.jpg girlتنهآ
می دهد بال و پر خسته جبریل خبر

پیشِ چشمان علی رفت ز دنیا کوثر

دور می کرد ز دُور و برِ خانه همه را

ماند، یک جمعِ یتیم و تنِ سردِ مادر

girlتنهآ
girlتنهآ
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی سم تویی بیش میازار مرا

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو