مشخصات

موارد دیگر
دیوآنه_:)
238 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1538509636819043.jpg qll8_ap_0925200137.jpg 1053500x500_1524639755339730.jpg 500x500_1451198444256999-1.jpg
دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
ب فنا رفتم....!!:|
افق کدوم طرفیه دوستآن؟؟؟؟:):):)

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
چی بگم؟!:)

دیوآنه_:)
69c14c9246ab8e0d4709098f585589de.jpg دیوآنه_:)
خوشبختی ینی...

خواهر شوعرت از اینا واست بکشهعهعع
{-16-}{-23-}{-41-}{-65-}{-65-}{-64-}{-77-}{-107-}{-120-}
عشقم عاشقتمممممم.{-125-}{-120-}{-130-}{-142-}{-149-}{-150-}{-155-}{-154-}{-168-}{-180-}{-204-}...دوستان همگی بسووزین

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
سلام
من طلاق گرفتم دوباره مزدوج شدم
البته بگم ک اقآی خودم همچنان هس :/
">@zira
{-29-}{-29-}{-95-}{-95-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
چطورع؟؟؟؟
">@zira{-64-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
چ سآکت{-15-}{-4-}{-78-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
من برم بخوآبم با اجازتون به خصوص اقآم (@zira)
شب همگی چیز
{-21-}{-41-}{-82-}{-82-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
با اجآزه از دوستان عزیز ک متنآی باحال میزارن من شاید بعضی قشنگاشو کپی کنم ی جا دیگه
اشکالی ک نداره؟!؟؟!!{-72-}{-95-}{-95-}{-168-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
ولی خودمونیما اگه ی تازع وارد بیاد...هیچی حالیش نمیشع
خعلی باحال شدع لآمصب{-33-}{-45-}{-54-}{-64-}{-65-}{-125-}{-143-}{-150-}{-159-}{-168-}{-161-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
دلم ی جور بدی گرفتع
هوآی گریه دآرم ولی خو لآمصب نمیشع{-75-}{-75-}{-75-}{-78-}{-78-}{-124-}{-149-}{-190-}{-196-}

دیوآنه_:)
3eg4_11 - Copy.jpg دیوآنه_:)
نظر لدفا{-41-}{-37-}{-26-}{-33-}{-21-}{-54-}{-64-}{-64-}{-95-}{-95-}{-95-}{-95-}

دیوآنه_:)
Screenshot_۲۰۱۸-۰۹-۰۸-۱۳-۵۸-۳۷.png دیوآنه_:)
{-21-}{-11-}{-41-}{-65-}{-69-}{-120-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
بچه ها شاید دیگه نتونم بیام اینجا
اگه بدی از من دیدین به بزرگی خودتون ببخشین
دوستون دارم خوجملا
(ممنی گرگ)
{-41-}{-41-}{-47-}{-57-}{-82-}{-143-}{-142-}{-162-}{-162-}{-173-}{-190-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
سلوم
صبح الهه ایتون بخیر {-33-}{-21-}{-11-}{-41-}{-54-}{-57-}{-64-}{-64-}{-69-}{-76-}{-78-}{-95-}{-171-}{-172-}{-180-}

دیوآنه_:)
دیوآنه_:)
پروفم چیطورع؟؟!!
{-21-}
@wolf
{-30-}{-27-}{-41-}{-54-}{-57-}{-64-}{-77-}{-131-}

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو