دِلـــــ ...

آری دِلـــ ...

همـان شکننـده معــروف را میـگویم ...

از زبـان او سـخــن بگــو ...


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

سُخَنِـــ دِلـــــ

گروه عمومی · 33 کاربر · 877 پست
born78
born78
یک زن می تواند مردی را از اندوهی که سالها گریبانش را گرفته رها کند

و فقط یک زن می تواند
مردی را چنان اندوهبار کند...
که سالها گریبانش را بگیرد..!

تو مهمترین انتخاب زندگی احساسی عمل نکنیم..

Ayda
Ayda
چقدر تند دوید...

کودکی های بازیگوش من!

می خواهم برگردم به کودکی

اما....

کفشهایم بزرگ شده اند...!

Ayda
Ayda
خــ❣ــدايـا..

فردا و فرداهايم را

هرطور كه ميخواهی نقاشی كن

من به قلم رحمتت ايمان دارم ...

:)

Ayda
Ayda
##
ﺍﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﻣﻨّﺖ ﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ؛
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﻭﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ؛
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ؛
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ؛
##

Ayda
Ayda
...
خدا پرسید میخوری یا میبری؟
و منِ گرسنه پاسخ دادم میخورم !

چه میدانستم لذت ها را می برند، حسرتها را می خورند؟...

born78
born78
مصاحبه قبول شدم{-21-}{-21-}
{-69-}{-97-}

Ayda
IMG_20160903_215205.jpg Ayda
هیچ وقت
با دل آدمهای مهربون بازی نکنید
چون نمیتونن انتقام بگیرن
نه دلشون میاد، نه راهشو بلدن...

fatima
fatima
دعایم گرچه گیرا نیست
دعایت میکنم امروز
نمیدانم چه میخواهی
از او خواهم برای تو
هر آنچه در دلت خواهی
عصرتابستونیتون بخیروشادی{-29-}{-35-}

fatima
fatima
سَر و سامان بدهی
یا سَر و سامان ببـری ...

قلب ِ من سوی شمـا ،
میـل ِتپیدن دارد ...{-35-}
یاامام رضا (ع){-35-}

Ayda
Ayda
++ من ترجیح میدم افسوس بخورم که چرا اون کارو انجام دادم، تا اینکه افسوس بخورم کاشکی اون کارو انجام میدادم...!

تولستوی

++ آنا کارنینا

fatima
fatima
شهوت به چه قیمتی؟؟؟؟
خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت,
حیوانات را شهوت داد بدون عقل,
انسان را شهوت داد با عقل,
هر انسانی که عقلش به شهوتش غلبه کند از فرشتگان برتر و هر انسانی که
شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوان پست تر خواهد بود…

Ayda
Ayda
***
امشب از تو می خواهم
از نردبان خیالم بالا بیایی
و گل سرسبد رویاهای من شوی

شبتون پر از رویاهای دست یافتنی... :)

***

fatima
fatima
خــدایــا... بدون نوازشهای تو... میان دست های زندگی... مچاله می شوم... نوازشت را از من نگیر... روزتون زیبا یاعلی.{-29-}{-35-}

fatima
fatima
همه پهلوانان روی زمین

یکسره خواندند آفرین...

قهرمانی حسن یزدانی{-21-}{-21-}

fatima
fatima
ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﻮ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ
ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ..
ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻳﻘﺖ ﺷﮑﺴﺖ، باشد
ﺩﻟﺖ ﻧﺸﮑﻨﺪ، ﺩﻟﻲ ﻧﺸﮑﻨﻲ.
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺭﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺑﺮﺩ، باشد
ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻧﺒﺮﺩ، ﺁﺑﺮﻭﻳﻲ ﻧﺒﺮﻱ.
ﺍﮔﺮ ﺻﻴﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻓﺖ، باشد
ﺍﻣﻴﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻧﮑﻨﻲ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻓﺖ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻱ
ﭘﺲ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ!
ﺑﻴﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﻔﺸﻲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ تا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﻢ.
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﻢ.
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻳﻢ…

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو