معنی زندگی را روزی فهمیدم که اولین بار چشم هایش را دیدم...

مشخصات

موارد دیگر
دانیال
76 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20170622_224949.jpg IMG_20180817_010323_371.jpg 1492346522427567_large.jpg IMG_20180817_005442_565.jpg
دانیال
دانیال
گاهی چه زود دیر میشود...

دانیال
دانیال
شب ها زیر دوش آب سرد رها می کنم
بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند :
خوش به حالش ، چه زود فراموش کرد

دانیال
دانیال
آرامم آرام
همچون زلزله زده یی که
نمی داند برای مرگ کدام عزیزش به سوگ بنشیند ….

دانیال
دانیال
آنچنان سوزانم!

که نگاهم هر احساسی را به آتش می کشد!

آنچنان محزون ، آنچنان غمگین

که صدایم بغض سنگ را می شکند

دانیال
دانیال
ما بد بودیم اینجا
خار داشتیم
خودم خبر نداشتم

خدافظ همه

دانیال
دانیال

دانیال
دانیال
کی خصوصی پیام میده پاکش میکنه...؟

دانیال
دانیال
دنیا هنوزم قشنگی هاشو داره
ولی ما دگر نمیخواهیم

دانیال
دانیال
میخواهم بروم از همه چی ...

دانیال
دانیال
[لینک]

دانیال
دانیال
نفرت را در چشمانی دیدم
که روزی سودایش را داشتم😭

دانیال
دانیال
سکوت شب
می تواند دلیلی باشد
برای شروع دلتنگی
درست از همان لحظه‌ ای که
بدانی شنونده‌ ای نیست
برای شنیدن دلتنگی هایت

دانیال
دانیال
اینکه حرفی نباشد
هست
خیلی هم هست
اما دلشکسته ها می دانند
غم به استخوان که برسد
میشود سکوت

دانیال
دانیال
سکوت همیشه به معنای رضایت نیست
گاهی یعنی خسته ام
از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند
توضیح دهم

دانیال
دانیال
در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”

صفحات: 1 2 3 4 5 6