برای عاشقی چون من سکوتی این چنین آغازه مرگه...

مشخصات

موارد دیگر
B_DEL
3 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

B_DEL
B_DEL
عید نمیدهد فرح بی نظر هلال تو...
:گل

B_DEL
B_DEL
ما را هر چه هست...دگر حوصله ای نیست...!
:گل

B_DEL
B_DEL
ماییم و
شب تار و
غم یار و
دگر هیچ...