مشخصات

موارد دیگر
Alirezaaa
6 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

Alirezaaa
Alirezaaa
شبتون قشنگ

Alirezaaa
Alirezaaa
غروب دلگیر جمعه هعییی

Alirezaaa
Alirezaaa
دل سنگ
تونل‌ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست.

Alirezaaa
Alirezaaa
زندگی
راز زندگی این است : هم چون بید خم شو و چون بلوط مقاومت کن. انعطاف در عین اقتدار...

Alirezaaa
Alirezaaa
خدا
ناراحتید؟ احساس دلتنگی می کنید؟ من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم، با من حرف بزنید... خدا

Alirezaaa
Alirezaaa
شروع کن
لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی، شروع کن تا بزرگ شوی…